Реклама
andromix_gps_alarm
Най-добрата и съвременна система за GPS контрол, приемане и предаване на поръчки в таксиметровата дейност  Andromix. Системата е създадена в услуга на цялостното управление на една таксиметрова компания посредством софтуер, таблети и мобилна комуникация.

Софтуерът дава възможност за:

 • цялостно наблюдение върху приемането, предаването, изпълнението и реалната цена на всяка една поръчка;
 • пропускане намесата на личните предпочитания с цел подаване на по-добри поръчки към предпочитан от диспечера таксиметров водач;
 • мултимедийна реклама във всяка една кола;
 • Wi-Fi във всяка една кола;
 • чат и/или гласова комуникация между водачи и/или диспечери;
 • може да се настрои за работа не само с таксиметрови компании, но също може да се следи фирмен автомобилен парк, личен автомобил, градски транспорт или други дейности свързани с автомобили, автобуси, камиони и други, изискващи данни за местонахождението им и/или комуникация.

Мобилно приложение за смартфони

 • Можете да си извикате такси само с натискането на 2 бутона, бързо и лесно.
 • След подаване на поръчката виждате как таксито Ви пътува към адреса.
 • Напомняне, когато таксито пристигне на адреса.
 • Възможност да откажете поръчката.
 • Възможност да подадете допълнителни изисквания или уточнения към поръчката в свободен текст.
 • Викате си такси без нуждата от излишни регистрации, разговори с диспечери или друго губене на време.
 • Всички адрес, които използвате се запаметяват и много лесно можете да изберете вече съществуващ адрес.
 • Допълнителна информация при приключване на поръчката за сметката, разстоянието и др.

Възможности на диспечерския модул

 • Създаване на зони посредство много лесен инструмент за очертаване на район по картата.
 • Три вида зони:
  • Зона с опашки, където всички коли им се следи реда за получаване на поръчките за дадената зона, с възможност за задаване на време за почивки, в което се пази реда на колата.
  • Зона „пиаца“, в която колите получават поред поръчки от околните райони.
  • Зона без опашки, в която се отчитат броя коли и поръчките в нея, служеща и за задаване на дестинация, когато таксито е на поръчка.
 • Създаване на различни видиве портебители с различни права:
  • Администратори, които имат абсолютен достъп до всички функции на софтуера.
  • Диспечери, които могат да подават поръчки, слагат наказания при нужда на колите, редактират адреси и комуникират с колите.
  • Потребители за нуждите на счетоводството и контрола, които имат достъп до подадените поръчки, извеждане на статистически данни при нужда от поръчки, без директно заплащане например или друга нужна им информация, създаване на потребителски акаунти за таксита.
  • Потребители, нямащи достъп до почти нищо в системата освен възможността да си сменят паролата и снимката . Тези потребители се използват от такситата за логване към системата, чрез андройд приложението.
  • Възможност за създаване на други видове потребители със специфични права.
 • Създаване и редактиране на нови или съществуващи адреси, населени места, квартали и др.
 • Създаване и редактиране на позиции на статични камери, радари, полицейски или ДАИ постове, блокади и др. , които се отразяват върху картата на такситата в андроид приложението.
 • Създаване и редактиране на мултимедийни реклами, които се показват в андроид приложението, когато таксито е с клиенти. Задаване на последователност на показванията и времеви интервал на валидност.
 • Визуализиране на карта с маркирани всички таксита върху нея, която се актуализира в реално време. Картата може да покаже информация за всяка една кола, къде се намира нейното състояние ( зает, свободен или на поръчка), брой поръчки и др. Добавена е възможност за търсене на кола из между всички визуализирани коли, показване на радари камери или други маркирани обекти.
 • Подаване на поръчки по разнообразни критерии, като говорим език, тип на горивото, тип на колата, мъж или жена, приема или не животни и много други.
 • Подаване на бъдещи поръчки, които системата подава по зададен час и дата.
 • Подаване на поръчки, дори и когато няма свободни коли.
 • Подаване на важни съобщения до колите, като те получават създаденото съобщение при влизане в системата без намесата на оператор.
 • Налагане на различни видове наказания при нужда на некоректните коли.
 • Комуникиране между диспечерите и колите, чрез чат в реално време или чрез съобщения, които се появяват на преден план на адроид приложението със звуков сигнал.
 • Комуникиране чрез чат в реално време с клиентите, регистрирали се на сайта на системата.
 • Възможност за настройка на автоматични наказания по различни критерии.
 • Следене на последните подадени поръчки от диспечерите, състоянието на приелата кола, броя и номерата на отказалите коли, разстоянието до адреса на поръчката за всяка кола, времето за изпълнение на поръчката, времето до достигането на адреса и много друга информация, нужна на диспечерите.
 • Визуализиране на различни видове статистики за подадените поръчки с разнообразно филтриране по подател, кола, време и др. Статистики за изпълнените поръчки от всяка кола, независимо дали поръчката е дошла от системата или таксито е качило клиенти от улицата. Статистики за разпределението на получените поръчки по зони за различни интервали и различни други видове статистическа информация.
 • Визуализиране на всякакви логове за работата на системата за нуждите на администрирането и следенето на сигурността и правилната работа на софтуера.
 • Проследяване на поръчка за минал период, при оплакване от клиент. Визуализиране на пътя, по който се е движило таксито докато е било с клиента, извеждане на данни за дистанция, цена по GPS, цена по касов апарат и др.
 • Възможност за връзка с работещ сайт.
 • Софтуера прихваща всички стационарни и мобилни номера, от които клиентите звънят на диспечерите и автоматично ги въвежда в системата. Задаване на критерии, по които автоматично показва адресите към даден клиентски телефонен номер.
 • Възможност за подаване на поръчки онлайн от клиенти през сайт и проследяване на поръчката от клиентите в реално време (*Това е допълнителен модул към системата). Клиентът вижда как таксито му пристига, цялата информация за него, цена, разстояние на поръчките си и много полезна за клиентите информация.
 • Възможност за дистанционно подаване на настройки за работата на програмата по таблетите, сървъра или мобилното приложение.
 • Създаване на клиентски карти за предплатени услуги, карти за отстъпки, събиране на бонус точки, овърдрафт или други. Генериране на необходимите баркодове за тях. Идивидуални настройки необходими към картите.
 • Различни видове статистики по клиентски карти. Брой пътувания, суми, дати на пътуванията и др.
 • Много други полезни функции, с които ще ви запознаем при интерес от Ваша страна.

Възможности на андроид приложението, използвано в таксиметровите автомобили:

 • Визуализиране на карта с текущата позиция на колата и актуализирането и в реално време.
 • Визуализиране на блокади, камери, радари, полицеиски или ДАИ постове и др. с или без звуково предупреждение при наближаването им.
 • Показване на най-краткия път до адреса на поръчката в помощ на таксиметровия шьофьор и времето до достигане на адреса.
 • Показване на точната позиция на най-близкия свободен таксиметров автомобил и разстоянието до него.
 • Отчитане на скоростта на движение.
 • Маркиране на камери, радари, постове или други обекти.
 • Регулиране на яркостта на приложението в помощ при нощно движение.
 • Автоматично приемане на поръчките.
 • Бутон за отказване на поръчката.
 • Бутон за съобщаване, че колата е на адреса и клиентите могат да слизат.
 • Актуализиране на позицията на подадения адрес.
 • Бутон за съобщаване за закъснение или проблем.
 • Паник бутон.
 • История на приетите и отказани поръчки и получените съобщения.
 • Списък с всички зони, броя на колите в тях и поредноста в опашката на зоната, ако колата се намира в зона с опашки. Визуализиране на процентното разпределение на последните поръчки по зоните.
 • Визуализиране на мултимедийни реклами.
 • Отчитане и показване на текущата сметка по GPS до рекламите.
 • Визуализиране на текущите тарифи до рекламите за по-голяма информираност на клиентите.
 • Чат с останалите коли или диспечерите.
 • Визуализиране на снимката на водача.
 • Връзка с апарата за получаване на текущия статус по апарат.
 • Минимизиране на приложението, което дава възможност за сърфиране в интернет, гледане на телевизия, играене на игри или използване на която и да е от функциите на таблетите, като едновременно с това се получават поръчки или съобщения от системата, като приложението автоматично изкача и показва на таксиметровия водач съобщението или подадената поръчка.
 • Сърфиране в интернет, чрез вграден в приложението браузер.
 • Навигация до желан от водача адрес.
 • Скенер за клиентски карти, обработка на финална цена след отстъпка, генериране на бонус точки и др.
 • Проверка текущото състояние по клиентска карта.
 • Вградена защита срещу използване на програми за ръчно въвеждане на координати на GPS-ите и опити за измами.
 • Автоматично напомняне и актуализиране след излизане на нова версия.

Моля запознайте се с политиката ни за поверителност , за да продължите да използвате нашите уеб сайтове. Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Разяснения

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close